Marten van der Meulen is godsdienstsocioloog en gepromoveerd op nieuwe vormen van kerk zijn. Hij is docent van de Protestantse Theologische Universiteit en ervaart de praktijk van een nieuwe vorm van kerk-zijn in Assen.

 

 

Rudolf Setz is de pionier achter organisaties als Stichting Present, Nederland Zoekt en Vlucht Voorwaarts. In 2005 nam hij samen met zijn vrouw Akke het initiatief om in Assen een christelijke gemeenschap te starten vanuit mensen die niet (meer) naar de kerk gaan.

 

 

Wat zijn de verhalen, inzichten en wat de paradigma’s van waaruit ze zijn gaan denken?